Opština Svilajnac
30
0
Opština Svilajnac
Prema administrativno-teritorijalnoj podeli, opština Svilajnac pripada centralnoj Srbiji, to jest njenom jugoistočnom delu, i severoistočnom delu Pomoravskog upravnog okruga. Teritorija opštine (326 km2) je nepravilnog trouglastog oblika sa teritorijalnim produžecima u zapadnom - moravskom delu gde se, nalaze najsevernija i najjužnija tačka.

Na severu se graniči sa opštinom Žabari, na istoku sa opštinama Despotovac i Petrovac, na jugu sa teritorijom opštine Jagodina, a na zapadu sa Batočinom i Velikom Planom.
Opština Svilajnac pripada srednjem Pomoravlju jer se cela njena zapadna strana oslanja na tok iste reke i velikim delom čini njenu prirodnu granicu. Teritorija opštine obuhvata i jednu manju geografsku celinu, Donju Resavu, koju čini donji tok istoimene reke i njeno ušće u Veliku Moravu čija je desna pritoka.

Prirodne granice opštine Svilajnac nisu jasno određene. Brdski predeli na severoistoku-istoku postepeno prelaze u Homoljske planine i Beljanicu (1339 m), a na jugoistoku i jugu u Kučajske planine (1243 m). Severozapadna oblast je obeležena nizijskim reljefom i srastanjem aluvijalnih ravni Resave i Velike Morave. Čak i zapadni deo teritorije koji najvećom dužinom granice prati tok Velike Morave ne poklapa se sa njom potpuno te ne čini striktnu prirodnu liniju graničenja.

Položaj na desnoj obali Velike Morave i u donjem toku Resave daje izvanredne mogućnosti za naseljavanje stanovništva, a plodni aluvijalni nanosi pružaju mogućnosti za intenzivno bavljenje poljoprivredom. Osim toga, doline reka su pogodne za izgradnju saobraćajnica i povezivanje sa drugim krajevima zemlje, te pored i kroz opštinu Svilajnac prolaze važne saobraćajnice.
Pročitaj više