29.01.2021. - Odloženi porezi i doprinosi unose se u Obrazac PPP-PO
Datum objave: 27-01-2021
Odloženi porezi i doprinosi unose se u Obrazac PPP-PO s obrzirom da se isti smatraju plaćenim u skladu sa Mišljenjem Ministarstva finansija broj: 011-00-24/21-04 od 18. januara 2021. godine, kao i saglasno članu 5. stav 2. Uredbe o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.
Podsećamo da se Obrazac PPP-PO dostavlja najkasnije do 1. februara 2021. godine (rok je 31. januar 2021. godine, a kako ovaj datum pada u nedelju, rok se pomera na prvi radni dan).

IZVOR:
ipc.rs/vest/odlozeni-porezi-i-doprinosi-unose-se-u-obrazac-ppp-po_v1542
Poslednje vesti
Preuzmite aplikaciju
Facebook