20.12.2022. - DODELA VAUČERA ZA PODSTICANJE TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA I U 2023. GODINI
Datum objave: 19-12-2022
Imajući u vidu da su se vaučeri za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije koji su izdati tokom 2022. godine, mogli koristiti zaključno sa 30. novembrom 2022. godine, Vlada RS je NOVOM Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS“, broj 139/2022 - u daljem tekstu: Uredba), nastavila sa podsticanjem domaćeg turizma i u 2023. godini.
Korisnici vaučera u smislu ove uredbe su:
1. korisnici prava na penziju;
2. lica starija od 65 godina, računajući od dana u kome se podnosi prijava za dodelu vaučera, koja ne ostvaruju pravo na penziju;
3. nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
4. korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
5. korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
6. radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000,00 dinara mesečno;
7. vojni invalidi (ratni i mirnodopski) i civilni invalidi rata sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000,00 dinara mesečno;
8. korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
9. nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 41/2009, 10/13 (dr. zakon), 101/2016, 67/2021 (dr. zakon) i 114/2021);
10. studenti (subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, pored mesta prebivališta, ne mogu da ostvare ni i u mestu studiranja.
Vrednost vaučera iznosi 5.000,00 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava koji može da se koristi samo za usluge smeštaja, a korisnik vaučera je dužan da vaučer koristi lično.
Ministarstvo turizma i omladine sačinjava Listu ugostitelja koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodele vaučera i objavljuje je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji, nakon čega korisnici mogu da podnose prijave za dodelu vaučera.
Prijava se popunjava na Obrascu Prijava za dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima u 2023. godini i ista se podnosi i evidentira preko šaltera Pošte Srbije.

Ova uredba stupila je na snagu 17. decembra 2022. godine.

IZVOR:
http://ipc.rs/vest/dodela-vaucera-za-podsticanje-turistickog-prometa-domacih-turista-i-u-2023-godini_v1922