01.04.2022. - U SUSRET PRIMENI E-FAKTURA OD 1. MAJA 2022. GODINE
Datum objave: 29-03-2022
Imajući u vidu obaveznu primenu E-faktura od 1. maja 2022. godine za subjekte javnog sektora i za subjekte privatnog sektora koji su u sistemu PDV, a koji posluju sa subjektima javnog sektora, podsećamo da svi zainteresovani mogu da otvore svoje probne naloge na Demo Portalu E-faktura i da se na taj način, narednih mesec dana do obavezne primene E-faktura, osposobe za rad na sistemu.
Registraciju subjekta na Demo Portalu E-faktura (bez obzira da li se radi o subjektima javnog ili subjektima privatnog sektora) vrši zakonski zastupnik subjekta.
Preduslov za registraciju na Sistemu E-faktura je da zakonski zastupnik ima otvoren nalog na Portalu za elektronsku identifikaciju (eID).
Rad u Demo Portalu E-faktura je samo probnog karaktera i ne prenosi se na stvarnu, tzv. produkcionu verziju, a koja bi trebalo da se pusti u rad sredinom aprila.
Korisnici mogu pozvati kol-centar radi prijave problema i pomoći pri korišćenju Sistema elektronskih faktura, na broj 011/7777-600.

IZVOR:
www.ipc.rs